W witrynie sohocredit.pl stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies
Obsługa klienta
+48 222 668 302

Dział płatności
+48 222 668 304
E-mail
info@sohocredit.pl
Czat
Kliknij, aby porozmawiać z konsultantem

Weź pożyczkę

KROK 1
REJESTRACJA
KROK 2
POTWIERDZENIE DANYCH

Ustaw kwotę pożyczki

Możesz pożyczyć do 1000 zł za pierwszym razem * Możesz pożyczyć do 2000 zł za drugim razem * Możesz pożyczyć do 2500 zł za trzecim razem * Możesz pożyczyć do 3000 zł za czwartym razem * Możesz pożyczyć do 3500 zł za piątym razem * Możesz pożyczyć do 4000 zł za szóstym i każdym kolejnym razem *
  zł

Okres trwania pożyczki 30 dni

Szczegóły:

Kwota pożyczki:
Prowizja:
Odsetki kapitałowe:
Razem do spłaty:
RRSO:
Termin spłaty:
Formularz informacyjny Sprawdź reprezentatywny przykład pożyczki * W zależności od oceny zdolności kredytowej

Wypełnij formularz


Uzupełnij pole: Imię. Dozwolone symbole: litery, spacje, myślniki i apostrofy. Znaki specjalne dozwolone tylko pomiędzy literami.
Uzupełnij pole: Nazwisko. Dozwolone symbole: litery, spacje, myślniki i apostrofy. Znaki specjalne dozwolone tylko pomiędzy literami.
Uzupełnij pole: Seria i numer dowodu osobistego
Uzupełnij pole: PESEL
Adres zameldowania
Uzupełnij pole: Ulica
Uzupełnij pole: Nr domu
Uzupełnij pole: Kod pocztowy
Uzupełnij pole: Województwo
Uzupełnij pole: Miasto
Adres do korespondencji
Uzupełnij pole: Ulica (adres korespondencyjny)
Uzupełnij pole: Nr domu (adres korespondencyjny)
Uzupełnij pole: Kod pocztowy (adres korespondencyjny)
Uzupełnij pole: Województwo (adres korespondencyjny)
Uzupełnij pole: Miejscowość (adres korespondencyjny)
+48
Uzupełnij pole: numer telefonu komórkowego
+48
Wpisz poprawny alternatywny numer telefonu komórkowego
Wpisz poprawny adres e-mail
Wpisane adresy e-mail różnią się od siebie.
Wpisz poprawne hasło
Wpisane hasła nie są takie same

Hasło jest potrzebne do logowania się na profilu użytkownika w celu sprawdzania informacji dotyczących pożyczki oraz wnioskowania o kolejne pożyczki. Hasło należy zapamiętać i nie udostępniać osobom trzecim.

Informujemy, że wyrażając poniższą zgodę masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail info@sohocredit.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zaakceptuj treść formularza informacyjnego
Zaakceptuj warunki przetwarzania oraz ochrony danych osobowych
Zaakceptuj Warunki umowy
Zaznacz wszystko© Rapid Finance Polska Sp. z o.o.
Postępu 18A,
02-676 Warszawa.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Biuro Obsługi Klienta: +48 222 668 302
Infolinia: +48 801 011 537
Dział windykacji: +48 222 668 304
E-mail: info@sohocredit.pl

Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18A, telefon (48)222 668 302. NIP: 5252542660, REGON: 146381003, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000439376. Kapitał zakładowy w wysokości 316 000 PLN.

Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.

Maksymalna kwota pierwszej pożyczki wynosi 1000 zł. Jednorazowa opłata rejestracyjna pobierana wyłącznie w przypadku pierwszej pożyczki wynosi 0,01 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) w przypadku pierwszej pożyczki wynosi 516,7%. Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki: całkowita kwota pożyczki 1000 zł, okres obowiązywania umowy - 30 dni, stała stopa oprocentowania 7,2% w skali roku, całkowity koszt pożyczki 160,80 zł (w tym odsetki kapitałowe 5,90 zł, prowizja 154,90 zł), całkowita kwota do zapłaty 1160,80 zł (stan na dzień 29.05.2020). Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskującego.

Reprezentatywny przykład dla kolejnej pożyczki: Całkowita kwota pożyczki 2000 zł, okres obowiązywania umowy - 30 dni, stała stopa oprocentowania 7,2% w skali roku, całkowity koszt pożyczki 321,62 zł (w tym odsetki kapitałowe 11,80 zł, prowizja 309,82 zł), Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 516,7%, całkowita kwota do zapłaty 2321,62 zł (stan na dzień 29.05.2020). Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskującego.

Jakiekolwiek koszty dodatkowe związane z pożyczką mogą zostać naliczone wyłącznie w momencie braku terminowej spłaty udzielonej pożyczki. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, równe dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, liczonych od kwoty pożyczki. Pożyczkodawca zastrzega sobie również możliwość podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Pożyczkodawca wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty telefonicznie lub wysyłając wiadomość SMS, e-mail lub pisemne wezwania do zapłaty. Pożyczkodawca ma również prawo do dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

Po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa w przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.

Konsument ma prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z umowy pomiędzy konsumentem a Rapid Finance Polska Sp. z o.o. jest Rzecznik Finansowy. Dane kontaktowe do Rzecznika Finansowego oraz niezbędne informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
Konsument ma również możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/ w celu rozstrzygnięcia zaistniałego sporu konsumenckiego.