W witrynie sohocredit.pl stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies
Obsługa klienta
+48 222 668 302

Dział płatności
+48 222 668 304
E-mail
info@sohocredit.pl
Czat
Kliknij, aby porozmawiać z konsultantem

Pytania i odpowiedzi

 • O pożyczkę może ubiegać się osoba:
  • która jest obywatelem Polski i posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski
  • która jest w wieku od 20 do 76 lat
  • która posiada adres zamieszkania i zameldowania na terytorium Polski
  • która jest stałym użytkownikiem numeru telefonii komórkowej oraz posiada osobisty rachunek bankowy w Polsce.
 • Jeśli posiadasz rachunek w Banku z listy poniżej, na konto tego Banku przelej opłatę rejestracyjną 0,01 zł

  PKO BP: 06102010130000010202736791
  Alior Bank: 67249000050000453039332667
  Santander: 57109016940000000120160602
  Millenium Bank: 82116022020000000228816993
  PEKAO SA: 10124062181111001048482469
  mBank: 69114019770000598932001001

  Klienci z rachunkiem w innych bankach, mogą wybrać dowolne konto, aby przelać opłatę rejestracyjną. W przypadku jeśli klient posiada własne konto bankowe w którymś z powyższych banków, należy dokonać przelewu na konto tego banku. Jeśli klient posiada konto w innym banku sugerujemy wybór konta bankowego PKO BP. Pożyczka zostanie udzielona z jednego z powyższych kont. Klienci innych banków muszą liczyć się z czasem wykonania przelewu (do jednego pełnego dnia roboczego) zarówno przy przelewie opłaty rejestracyjnej, jak i podczas otrzymania pożyczki.

  Informujemy, że nie akceptujemy szybkich przelewów poprzez przyspieszające systemy bankowe lub SKOK.
  • Możesz pożyczyć do 1 000 zł za pierwszym razem*
  • Możesz pożyczyć powyżej 1 000 zł za drugim i każdym kolejnym razem*

  *w zależności od oceny zdolności kredytowej
 • Twój wniosek rozpatrzymy niezwłocznie od momentu ukończenia procesu rejestracji. Konsultant Biura Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą telefonicznie w celu weryfikacji danych osobowych. Decyzję otrzymasz SMS-em na numer podany podczas rejestracji.
 • Jeżeli decyzja o przyznaniu pożyczki będzie pozytywna pieniądze przelejemy niezwłocznie. Warunkiem szybkiego otrzymania pieniędzy jest - oprócz pozytywnej oceny zdolności kredytowej - posiadanie przez Ciebie rachunku bankowego w jednym z banków wymienionych na naszej stronie. Jeżeli posiadasz rachunek w innym banku, proces związany z otrzymaniem pieniędzy będzie uzależniony od procesów rozliczania pieniężnych przekazów międzybankowych zorganizowanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową.
 • Pożyczkę musisz zwrócić w terminie określonym w Umowie Pożyczki SohoCredit.pl
 • Informacje na temat zwrotu pożyczki zostaną przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w profilu klienta. Dokonując spłaty pożyczki wskaż dane podane poniżej, a w tytule przelewu koniecznie wskaż numer pożyczki.

  Rapid Finance Polska Sp. z o.o.
  ul. Postępu 18A,
  02-676 Warszawa, Polska
  tytuł przelewu: Spłata pożyczki nr (wpisz numer pożyczki)
 • Nie, w tym samym czasie jedna osoba może otrzymać tylko jedną pożyczkę.

  Kiedy pożyczka będzie spłacona możesz złożyć wniosek o kolejną pożyczkę.
 • Pożyczkę zawsze możesz spłacić przed upływem terminu określonego w umowie.
 • Pożyczkę możesz spłacać dowolną metodą płatności oraz z dowolnego konta bankowego. Ważne aby przelew był właściwie zatytułowany.
 • Odmówimy udzielenia pożyczki, gdy zaistnieje co najmniej jedna z okoliczności:
  - masz jakiekolwiek zaległości lub opóźnienia w spłatach pożyczek lub kredytów,
  - podałeś nieprawdziwe dane podczas rejestracji,
  - nie spełniasz warunków umowy i regulaminu,
  - nie spełniłeś warunków weryfikacji,
  - nie spłaciłeś poprzedniej pożyczki.
 • Jeżeli po upływie 2 dni od momentu udzielenia pożyczki nie otrzymałeś e-mailem informacji na jej temat, to prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 222 668 302 w godzinach od 8:00 do 22:00 lub o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@sohocredit.pl
 • Aby dokonać zmiany adresu e-mail należy dokonać przelewu 0,01 zł z indywidualnego konta bankowego, z którego została dokonana opłata rejestracyjna. Jako tytuł przelewu proszę podać nowy adres e-mail. Dokonana przez nas zmiana zostanie potwierdzona poprzez wiadomość sms.
 • Aby dokonać zmiany numeru konta bankowego, należy z nowego rachunku bankowego dokonać przelewu 0,01 zł. Jako tytuł przelewu proszę wpisać: (PESEL) zmiana numeru rachunku bankowego. Dokonana przez nas zmiana zostanie potwierdzona poprzez wiadomość sms.
 
© Rapid Finance Polska Sp. z o.o.
Postępu 18A,
02-676 Warszawa.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Biuro Obsługi Klienta: +48 222 668 302
Infolinia: +48 801 011 537
Dział windykacji: +48 222 668 304
E-mail: info@sohocredit.pl

Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18A, telefon (48)222 668 302. NIP: 5252542660, REGON: 146381003, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000439376. Kapitał zakładowy w wysokości 316 000 PLN.

Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.

Maksymalna kwota pierwszej pożyczki wynosi 1000 zł. Jednorazowa opłata rejestracyjna pobierana wyłącznie w przypadku pierwszej pożyczki wynosi 0,01 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) w przypadku pierwszej pożyczki wynosi 516,7%. Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki: całkowita kwota pożyczki 1000 zł, okres obowiązywania umowy - 30 dni, stała stopa oprocentowania 7,2% w skali roku, całkowity koszt pożyczki 160,80 zł (w tym odsetki kapitałowe 5,90 zł, prowizja 154,90 zł), całkowita kwota do zapłaty 1160,80 zł (stan na dzień 29.05.2020). Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskującego.

Reprezentatywny przykład dla kolejnej pożyczki: Całkowita kwota pożyczki 2000 zł, okres obowiązywania umowy - 30 dni, stała stopa oprocentowania 7,2% w skali roku, całkowity koszt pożyczki 321,62 zł (w tym odsetki kapitałowe 11,80 zł, prowizja 309,82 zł), Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 516,7%, całkowita kwota do zapłaty 2321,62 zł (stan na dzień 29.05.2020). Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskującego.

Jakiekolwiek koszty dodatkowe związane z pożyczką mogą zostać naliczone wyłącznie w momencie braku terminowej spłaty udzielonej pożyczki. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, równe dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, liczonych od kwoty pożyczki. Pożyczkodawca zastrzega sobie również możliwość podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Pożyczkodawca wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty telefonicznie lub wysyłając wiadomość SMS, e-mail lub pisemne wezwania do zapłaty. Pożyczkodawca ma również prawo do dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

Po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa w przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.

Konsument ma prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z umowy pomiędzy konsumentem a Rapid Finance Polska Sp. z o.o. jest Rzecznik Finansowy. Dane kontaktowe do Rzecznika Finansowego oraz niezbędne informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
Konsument ma również możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/ w celu rozstrzygnięcia zaistniałego sporu konsumenckiego.