W witrynie sohocredit.pl stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies
Obsługa klienta
+48 222 668 302

Dział płatności
+48 222 668 304
E-mail
info@sohocredit.pl
Czat
Kliknij, aby porozmawiać z konsultantem

Czym różni się parabank od instytucji pozabankowej?

19 lutego 2015

Na rynku finansowym w Polsce funkcjonują różne podmioty, które oferują klientom produkty finansowe wszelkiego rodzaju. Wśród instytucji rynkowych wyróżnia się między innymi parabanki i firmy pozabankowe. Wiele osób używa tych pojęć zamiennie względem siebie, gdy tymczasem występują w tym przypadku zasadnicze różnice. Czym zatem jest parabank i w jaki sposób odróżnić go od instytucji pozabankowej.

Firmy pożyczkowe to niekoniecznie parabanki
Powszechną praktyką jest postrzeganie wszystkich firm pożyczkowych, oferujących klientom szybkie pożyczki gotówkowe, tzw. chwilówki, jako parabanki. Jest to jednak krzywdzące dla nich samych, bowiem dyskredytuje w oczach klientów takie przedsiębiorstwa. Firma pożyczkowa, np. sohocredit.pl, nie jest parabankiem, bowiem spełnia wymagania formalne dotyczące działalności pożyczkowej.
Parabank, zgodnie z definicją, jest instytucją finansową prowadzącą działalność podobną do działalności stricte bankowej, ale bez uprawnień ku temu. Nie posiada licencji na oferowanie usług bankowych i nie spełnia wymogów formalnych i wymogów kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Parabanki gromadą depozyty klientów i wykorzystują je następnie do udzielania pożyczek. Działalność depozytowa jest jednak domeną banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
Warto przy tym podkreślić, że deponując pieniądze w parabanku klient nie otrzymuje gwarancji zwrotu całości czy choćby części swojego kapitału ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Może więc stracić swoje pieniądze, co pokazał m.in. przykład afery z Amber Gold. Parabank gromadził pieniądze od swoich klientów i obiecał ich inwestowanie w złoto. Niemniej, środki te trafiały do kolejnych klientów Amber Gold w formie kapitału pożyczki.

Instytucje pozabankowe
Firmy pożyczkowe w przeciwieństwie do parabanków, udzielają szybkich pożyczek gotówkowych z wykorzystaniem środków własnych, pochodzących od właścicieli firmy, inwestorów lub pożyczek bankowych udzielonych instytucji pozabankowej. Jeśli firma pożyczkowa będzie miała problemy finansowe, na stratę narażeni zostaną jedynie jej właściciele i inwestorzy, a nie sami klienci.
Z uwagi na taki model funkcjonowania firm pozabankowych, najczęściej ich produkty pożyczkowe pociągają za sobą wyższe koszty dla klientów niż kredyty w bankach, które udzielane są z depozytów - lokat bankowych zakładanych przez klientów.
Instytucja pozabankowa ryzykuje własne pieniądze udzielając pożyczek klientom. Chwilówki udostępniane są na prostszych zasadach niż kredyty, ale i przy wyższych kosztach ogólnych. Wyższe oprocentowanie ma zrekompensować wyższe ryzyko ponoszone przez firmy pożyczkowe w toku ich standardowej działalności finansowej prowadzonej na rynku.© Rapid Finance Polska Sp. z o.o.
Postępu 18A,
02-676 Warszawa.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Biuro Obsługi Klienta: +48 222 668 302
Infolinia: +48 801 011 537
Sprawy dotyczące płatności: +48 222 668 304
E-mail: info@sohocredit.pl

Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18A, telefon (48)222 668 302. NIP: 5252542660, REGON: 146381003, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000439376. Kapitał zakładowy w wysokości 316 000 PLN.

Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.

Maksymalna kwota pierwszej pożyczki wynosi 1000 zł. Jednorazowa opłata rejestracyjna pobierana wyłącznie w przypadku pierwszej pożyczki wynosi 0,01 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) w przypadku pierwszej pożyczki wynosi 0%. Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki: całkowita kwota pożyczki 1000 zł, okres obowiązywania umowy - 30 dni, stała stopa oprocentowania 0% w skali roku, całkowity koszt pożyczki 0 zł, całkowita kwota do zapłaty 1000 zł (stan na dzień 02.01.2019). Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskującego.

Reprezentatywny przykład dla kolejnej pożyczki: całkowita kwota pożyczki 2000 zł, okres obowiązywania umowy - 30 dni, stała stopa oprocentowania 10% w skali roku, całkowity koszt pożyczki 500 (w tym odsetki kapitałowe 16,44 zł, prowizja 483,56), Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 1410,3%, całkowita kwota do zapłaty 2500 zł (stan na dzień 02.01.2019). Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskującego.

Jakiekolwiek koszty dodatkowe związane z pożyczką mogą zostać naliczone wyłącznie w momencie braku terminowej spłaty udzielonej pożyczki. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, równe dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, liczonych od kwoty pożyczki. Pożyczkodawca zastrzega sobie również możliwość podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Pożyczkodawca wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty telefonicznie lub wysyłając wiadomość SMS, e-mail lub pisemne wezwania do zapłaty. Pożyczkodawca ma również prawo do dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

Po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa w przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.

Konsument ma prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z umowy pomiędzy konsumentem a Rapid Finance Polska Sp. z o.o. jest Rzecznik Finansowy. Dane kontaktowe do Rzecznika Finansowego oraz niezbędne informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
Konsument ma również możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/ w celu rozstrzygnięcia zaistniałego sporu konsumenckiego.